Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 27 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 400 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 561 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 214 обични акции
- ЗК Пелагонија АД Битола - 180 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 407 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 877 обични акции