Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГТЦ АД Скопје - 14 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 123 обични акции