Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 27 март 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ТТК Банка АД Скопје - 167 обични акции