Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 декември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.12.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-    Макстил АД Скопје – 600 обични акции
-    РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 5 обични акции
-    Македонски Телеком АД Скопје – 639 обични акции
-    Стопанска банка АД Скопје – 1.000 обични акции
-    НЛБ Банка АД Скопје – 200 обични акции
-    РЖ Услуги АД Скопје – 150 обични акции