Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 22 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 21 обична акција
- Уготур АД Скопје – 24 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 18 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 183 обични акции
- Макстил АД Скопје – 497 обични акции
- РЖ Техничка Контрола АД Скопје – 9 обични акции