Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макотекс АД Скопје - 160 обични акции