Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 26 октомври 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 25.10.2021 година Карпош АД Скопје изврши откуп на:
-1.515 сопствени обични акции по цена од 333,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Макпетрол АД Скопје – 1 обична акција
-Димко Митрев АД Велес – 40 обични акции
-Гранит АД Скопје – 4 обични акции