Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје - 500 обични акции