Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 25 март 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Скопје – 65 приоритетни акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 9 обични акции