Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 24 декември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Гранит АД Скопје - 220 обични акции
-Макошпед АД Скопје - 150 обични акции
-Уготур АД Скопје - 400 обични акции
-Оилко КДА Скопје - 15 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје - 500 обични акции