Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 24 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- МЗТ Пумпи АД Скопје - 26 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 54 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 143 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 628 обични акции