Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 24 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 99 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 40 обични акции
- Гранит АД Скопје - 90 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 200 обични акции
- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 3.630 обични акции
- Макстил АД Скопје - 935 обични акции