Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 24 јануари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.01.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Лотарија на Македонија АД Скопје – 42 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 43 обични акции
- Гранит АД Скопје – 130 обични акции