Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 23 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ДС Смитх АД Скопје – 52 обични акции
- Транскоп-Патнички сообраќај АД Битола – 45 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 7 обични акции