Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 23 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 373 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 134 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 488 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје – 57 приоритетни акции
- Цементарница Усје АД Скопје – 563 обични акции