Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 23 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 131 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 10 обични акции
- Гранит АД Скопје - 296 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 846 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 200 обични акции