Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 март 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 22.03.2021 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 180 сопствени обични акции по цена од 13.135,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.
- 10 сопствени обични акции по цена од 13.135,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Алкалоид АД Скопје – 245 обични акции