Тетовска Банка АД Тетово
вторник, 23 декември 2003
Тетовска Банка АД Тетово Шифра: ТЕБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 3.000 ДЕН Количина: 4.720 % од основната главнина: 2,47 % Цена по акција (во денари): 1.200,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.664.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ