Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 23 јануари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.01.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје - 1 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 11 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 173 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 200 обични акции