Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 22 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ТТК Банка АД Скопје - 2 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје - 70 обични акции