Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 22 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Алкалоид АД Скопје – 171 обична акција
-Трготекстил малопродажба АД Скопје – 216 обични акции 
-Стопанска Банка АД Скопје – 7 приоритетни акции 
-Витаминка АД Прилеп – 3.000 обични акции
-Димко Митрев АД Велес – 19 обични акции