Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 22 јуни 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.06.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Аутомакедонија АД Скопје  –85 обични акции
- Герас Цунев трговија АД Струмица  –69 обични акции
- Герас Цунев конфекција АД Струмица  –66 обични акции