НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 22 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.04.2016година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Грозд АД Струмица –39 обични акции