Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 22 март 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 412 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 60 обични акции
- БИМ АД Свети Николе - 118 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 140 приоритетни акции