Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 21 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 20 обични акции
- Гранит АД Скопје - 48 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 371 обични акции