Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 21 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 5 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 4 обични акции
- Тајмиште АД Кичево – 49 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 10 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 50 обични акции