Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 21 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Герас Цунев конфекција АД Струмица - 57 обични акции
- Гранит АД Скопје - 66 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 801 обична акција
- Герас Цунев трговија АД Струмица - 60 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 74 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 15 приоритетни акции