Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 21 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.04.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 2 обични акции
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 2.500 обични акции
-Макошпед АД Скопје – 600 обични акции
-Витаминка АД Прилеп – 20 обични акции
-Фруктак МАК АД Скопје – 393 обични акции
-Либерти АД Скопје – 900 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 15 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 1.000 обични акции
-Агромеханика АД Скопје – 5.869 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 600 обични акции