Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 март 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 680 обични акции
-Гранит АД Скопје – 25 обични акции
-МЗТ Пумпи АД Скопје – 24 обични акции
-Попова Кула АД Демир Капија – 15.000 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 3 приоритетни акции