Откуп на сопствени акции
четврток, 21 декември 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 20.12.2023 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на 180 сопствени обични акции по цена од 603,00 денари за една акција, преку една трансакција.