Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 122 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 325 обични акции