ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
петок, 20 септември 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 19.09.2013 година Технокомерц АД Скопје изврши откуп на: -11 сопствени обични акции по цена од 825,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.