Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 20 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 172 обични акции
- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 21 обични акции
- Уготур АД Скопје - 29 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 303 обични акции
- Централна кооперативна банка АД Скопје - 42 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 526 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 15 обични акции
- Гранит АД Скопје - 50 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 11 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 26 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 27 обични акции
- Либерти АД Скопје - 876 обични акции
- Тајмиште АД Кичево - 52 обични акции