Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 715 обични акции