Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 октомври 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална Банка АД Скопје – 100 обични акции
-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 170 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 100 приоритетни акции
-ЗК Пелагонија АД Битола – 25 обични акции
-Либерти АД Скопје – 250 обични акции
-НЛБ Банка АД Скопје – 30 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 1.252 обични акции
-Вабтек МЗТ АД Скопје – 14 обични акции
-Стопанска Банка АД Битола – 37 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 8 обични акции