НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 02 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.04.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОХИС АД Скопје –53 обични акции - Грозд АД Струмица –16 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје–704 обични акции