Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 02 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 150 обични акции
- Гранит АД Скопје - 109 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 200 обични акции