Откуп на сопствени акции
среда, 19 јули 2023


Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 18.07.2023 година Прилепска пиварница АД Прилеп изврши откуп на 63 сопствени обични акции по цена од 30.001,00 денари за една акција, преку три трансакции.