Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЖАС АД Скопје– 31 обична акција