Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски комбинат АД Прилеп - 241 обична акција