Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 16.11.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-5 сопствени обични акции по цена од 49.900,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Прилепска Пиварница АД Прилеп–16 обични акции
- ЖАС АД Скопје–149 обични акции