Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 18 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Битола - 6 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 67 обични акции
- Димко Митрев АД Велес - 30 обични акции
- Гранит АД Скопје - 40 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 623 обични акции