Жито Лукс-Собрание на акционери на 7-ми Мај
петок, 18 април 2003
Жито Лукс АД Скопје известува дека Собранието на акционери ќе се одржи на 07.05.2003 година. Управниот Одбор на друштвото на седницата одржана на 03.03.2003 година со оглед на финансиските резултати во 2002 година, одлучи да му предложи на Собранието за 2002 година да не се распределува дивиденда.