Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 17 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово – 67 обични акции