Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 17 јуни 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.06.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 46 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 1.098 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 51 обични акции
- Фершпед АД Скопје – 23 обични акции
- Гранит АД Скопје - 116 обични акции