ТК Боро Петрушевски Папучар АД Куманово
вторник, 17 јуни 2003
1.Одлука за разрешување на досегашниот претседател на Управниот одбор, Славко Бурназовски. 2.Одлука за именување на нов претседател на Управниот одбор, Тодор Чушкаровски.