НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 17 февруари 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.02.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тутунски Комбинат АД Прилеп– 119 обични акции; - Макпетрол АД Скопје– 5 обични акции; - Тајмиште АД Кичево– 5 обични акции;