Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 17 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 16 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 145 приоритетни акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 69 обични акции