Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 17 ноември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.11.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 248 обични акции
-Стопанска Банка АД Битола – 53 обични акции