Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 16 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Рудници Бањани АД Скопје– 194 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје– 256 обични акции
- Алкалоид АД Скопје– 8 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје– 9 обични акции
- Уготур АД Скопје– 25 обични акции
- Макстил АД Скопје– 525 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје– 23 обични акции
- Либерти АД Скопје– 561 обични акции